Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat edukacji ekonomicznej odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 10:30 (dla 1 grupy)
2. Warsztat edukacji ekonomicznej odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 11:30 (dla 2 grupy)

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

• Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
• Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
• Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

• poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
• zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
• zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego.

 

pomoc zywnosc loga