300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Kto może złożyć wniosek?

Matka, ojciec, opiekun prawny lub pełnoletnia osoba ucząca się (tj. niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Od 1 lipca online przez:
• stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl,
• bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach ul. Sienkiewicza 18.

Wnioski należy składać najpóźniej do 30 listopada 2018 roku

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie trafi do rodzin do 30 września. Natomiast w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach termin rozpatrzenia i wypłaty wynosi maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej - będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach niezależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. "zerówce", uczące się w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, umieszczone w instytucji zapewniającej nieopłatne pełne utrzymanie.