Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty dietetyczne organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogramu 2018.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

 1. Warsztaty dietetyczne „Fakty i mity żywieniowe” odbędą się w dniu 12 marca 2019 roku o godzinie 10:00 (dla 1 grupy)
 1. Warsztaty dietetyczne „Cały ten cukier” odbędą się w dniu 12 marca 2019 roku o godzinie 11:30 (dla 2 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • poznanie zasad prawidłowego sposobu żywienia
 • obalenie mitów dotyczących prawidłowego sposobu żywienia
 • nauka odróżniania prawidłowych informacji żywieniowych od fałszywych
 • poznanie wpływu spożycia cukru na organizm dzieci i dorosłych
 • poznanie zdrowych zamienników cukru

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • poznają i zrozumieją piramidę żywieniową
 • poznają zasady prawidłowego żywienia
 • poznają podstawowe składniki pokarmowe
 • będą potrafili umiejscowić na piramidzie żywienia poszczególne grupy produktów spożywczych
 • będą potrafili komponować modelowy talerz żywienia
 • poznają zdrowe zamienniki cukru i wpływ cukru na organizm
  pomoc zywnosc loga