Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach mieszczącej się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty dietetyczne oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogramu 2018.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

Warsztaty zostaną  poprowadzone przez specjalistów z Banku Żywności w Olsztynie.

 1. Warsztaty dietetyczne odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 (dla 1 grupy)
 1. Warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00
  (dla 2 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • uświadomienie roli i zalet świadomego gospodarowania żywnością,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej problemu marnowania żywności i oszczędzania,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • zdobędą umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym,
 • dowiedzą się jak zagospodarować często marnujące się produkty,
 • zdobędą informacje na temat zalet świadomego gospodarowania budżetem,
 • poznają podstawowe zasady ograniczające zjawisko marnowania żywności.

pomoc zywnosc loga