Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, iż w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach mieszczącej się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty dotyczące działań niemarnowania żywności z elementami tworzenia chemii domowej organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogramu 2019.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 30 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

Warsztaty zostaną  przeprowadzone przez specjalistę z Banku Żywności w Olsztynie Panią Aleksandrę Matias.

  1. Warsztaty dotyczące działań niemarnowania żywności z elementami tworzenia chemii domowej odbędą się w dniu 11 lutego 2020 roku o godzinie 09:30 (dla 1 grupy)
  1. Warsztaty dotyczące działań niemarnowania żywności z elementami tworzenia chemii domowej odbędą się w dniu 11 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 (dla 2 grupy)

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Podniesienie wiedzy na temat marnowania żywności
  • Podniesienie umiejętności w sposobach niwelowania marnowania żywności
  • Poznanie sposobów na wykorzystanie poszczególnych produktów dostępnych w gospodarstwie domowym na przygotowanie środków czystości.
  • Poznanie sposobów na dobre gospodarowanie kosztami w gospodarstwie domowym

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • zdobędą umiejętności prawidłowego gospodarowania produktami spożywczymi
  • zdobędą umiejętności tworzenia własnych środków czystości
  • poznają właściwości poszczególnych składników i możliwości ich wykorzystania do produkcji własnych środków czystości

Uczestnicy warsztatów proszeni są o zabranie na warsztaty małe czyste słoiczki np. po koncentracie pomidorowym.

 

logo program zywnosc 2020