INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+), ŚWIADCZENIA „DOBRY START”, ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), ponieważ prawo to zostało ustalone na podstawie wniosków złożonych w ubiegłym roku na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021r. (nie dotyczy dzieci nowonarodzonych).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. będzie można składać w roku 2021:
• od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
• od dnia 1 kwietna 2021 r. droga tradycyjną – papierową.

Wnioski o ustalenie prawa do:
• zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2020r. do dnia 31 października 2021r.,
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2020r. do dnia 30 września 2021r.,
• świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021 można składać:

a) od dnia 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną,
b) od dnia 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną – papierową.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach pok. nr 5.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr tel. 55 234 85 05.