Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że z dniem 11 lipca 2017 roku nastąpiła zmiana rejonów pracy socjalnej

 

WYKAZ REJONÓW PRACY SOCJALNEJ:

 

REJON I ( Kamila Kreńska – pracownik socjalny)

Lp.

Miejscowość

1.

Kisielice

 

REJON II (Halina Filaber – pracownik socjalny)

 

Lp.

Miejscowość

1.

Trupel

2.

Ogrodzieniec

3.

Wola

4.

Butowo

5.

Biskupiczki

6.

Klimy

7.

Pławty

 

REJON III (Regina Tęczar – pracownik socjalny)

 

Lp.

Miejscowość

1.

Jędrychowo

2.

Nowy Folwark

3.

Stary Folwark

4.

Kantowo

5.

Krzywka

6.

Łęgowo

 

REJIN IV (Mariusz Gross – specjalista pracy socjalnej)

 

Lp.

Miejscowość

1.

Goryń

2.

Wałdowo

3.

Sobiewola

4.

Limża

5.

Łodygowo

6.

Galinowo

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2016 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

7 czerwca 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00
(dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Sobiewola, Limża, Łodygowo, Butowo)

8 czerwca 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00
(dla miejscowości: Kisielice, Biskupiczki, Goryń, Kantowo, Wałdowo)

 

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Żywność będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

9 maja 2017 roku w godzinach 10 00  - 14 00

(dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Sobiewola, Limża, Łodygowo)

 

 10 maja 2017 roku w godzinach 10 00  - 14 00

(dla miejscowości: Kisielice, Butowo, Biskupiczki, Goryń, Kantowo, Wałdowo)

 

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, które poprowadzi specjalista ds. żywienia z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 30 - 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

  1. Warsztat dietetyczny o tematyce  „Żywienie dzieci" odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 11:00 (dla 1 grupy)
  2. Warsztat dietetyczny o tematyce  „Żywienie dzieci" odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 12:00 (dla 2 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad żywienia dzieci,
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zalet wynikających z prawidłowej diety dziecka,
  • Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwej diety dziecka,
  • Uświadomienie roli odpowiedniego żywienia dzieci,
  • Wypracowanie sposobów na radzenie sobie z „niejadkami"

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia dziecka,
  • zdobędą informacje nt. wpływu diety na stan zdrowia dzieci,
  • poznają zagrożenia wynikające z nieprawidłowej diety,

zdobędą umiejętności radzenia sobie z „niejadkami”

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniach:

19 kwietnia 2017 roku oraz 20 kwietnia 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00

w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, które poprowadzi specjalista z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych ( około 30 - 40 osób ) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat edukacji ekonomicznej „Gospodarowanie budżetem domowym” odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 (dla 1 grupy)
2. Warsztat edukacji ekonomicznej „Gospodarowanie budżetem domowym” odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:00 (dla 1 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego tym m.in.:
• przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
• przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
• uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności:
• poznanie podstawowych zasad gospodarowania budżetem domowym,
• zdobycie informacji na temat efektywnego oszczędzania,
• zdobycie umiejętności planowania budżetu domowego.