Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniu 21.05.2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych będzie nieczynny z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2017 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

  • 17 kwietnia 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00
    dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Łodygowo, Butowo, Biskupiczki
  • 18 kwietnia 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00
    dla miejscowości: Kisielice, Goryń, Kantowo, Wałdowo, Krzywka, Sobiewola, Limża

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat edukacji ekonomicznej odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 10:30 (dla 1 grupy)
2. Warsztat edukacji ekonomicznej odbędzie się w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 11:30 (dla 2 grupy)

 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

• Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
• Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
• Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

• poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
• zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
• zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego.

 

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2017 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

6 marca 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00

dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Łodygowo, Butowo, Biskupiczki

7 marca 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00
dla miejscowości: Kisielice, Goryń, Kantowo, Wałdowo, Krzywka, Sobiewola, Limża

 

pomoc zywnosc loga

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

W przedsięwzięciu tym w naszej Gminie uczestniczyć będą Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach wspólnie z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

W dniu 24 lutego 2018 roku (sobota) w siedzibie Posterunku Policji w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, w godzinach od 14:00 do 16:00 będzie otwarty Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przestępstw, w którym udzielane będą porady osobom pokrzywdzonym, zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i telefonicznym (tel. 55 275 60 07).

Osoby zainteresowane będą mogły również skorzystać z porad psychologa oraz prawnika.

Zapraszamy do skorzystania z takich porad.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2017 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

  • 9 stycznia 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00 dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Łodygowo, Butowo, Biskupiczki
  • 10 stycznia 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00 dla miejscowości: Kisielice, Goryń, Kantowo, Wałdowo, Krzywka, Sobiewola, Limża

pomoc zywnosc loga