Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2017 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

  • 9 stycznia 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00 dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Łodygowo, Butowo, Biskupiczki
  • 10 stycznia 2018 roku w godzinach 9:00 - 14:00 dla miejscowości: Kisielice, Goryń, Kantowo, Wałdowo, Krzywka, Sobiewola, Limża

pomoc zywnosc loga

W dniu 29 listopada 2017 roku w auli Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbyły się warsztaty kulinarne "Jesienne smaki" organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, które poprowadził kucharz Pan Maciej Maciejewski.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
• Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości,
• Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów,
• Uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy na kolejne, które odbędą się w 2018 roku.

 

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach. Ogólnoświatowa kampania co roku trwa od 25 listopada do 10 grudnia kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Burmistrz Kisielic, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach oraz Posterunek Policji w Kisielicach włączają się w kampanię "Białej Wstążki" w ramach, której prowadzone będzie poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy, możliwości ustalenia bezpłatnej porady psychologicznej, terapeutycznej, jak również prawnej w siedzibie tut. Ośrodka.

Dyżur w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach przy ulicy Sienkiewicza 18 w ramach "OTWARTYCH DRZWI" pełnić będą pracownicy socjalni tut. Ośrodka będący równocześnie członkami Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kisielice ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przedstawiciel Posterunku Policji w Kisielicach w dniu: 2 grudnia 2017 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:00

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty kulinarne organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, które poprowadzi kucharz Pan Maciej Maciejewski.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 24 osoby) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat kulinarny „Jesienne smaki" odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 (dla 1 grupy)
2. Warsztat kulinarny „Jesienne smaki" odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 12:30 (dla 2 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
• Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości,
• Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów,
• Uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu,
• Przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
• Poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie,
• Zdobycie wiedzy się jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych,
• Poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych,
• Urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.

 

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2017 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

 

 

15 listopada 2017 roku w godzinach  9:00 - 14:00
dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Łodygowo, Butowo, Biskupiczki

 

16 listopada 2017 roku w godzinach 9:00 - 14:00
dla miejscowości: Kisielice, Goryń, Kantowo, Wałdowo, Krzywka, Sobiewola, Limża

 

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2017 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

23 października 2017 roku w godzinach 9:00 - 14:00
dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Sobiewola, Limża, Łodygowo, Butowo, Biskupiczki, Wałdowo

24 października 2017 roku w godzinach 9:00 - 14:00
dla miejscowości: Kisielice, Goryń, Kantowo

 

pomoc zywnosc loga