Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+)

Wniosek wraz z dokumentami złożony przez osobę ubiegającą się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 sierpnia do 31 sierpnia 20017r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz ich wypłata następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz ich wypłata następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

Wniosek wraz z dokumentami złożony przez osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od 1 sierpnia do 31 sierpnia 20017 r. – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać po nr. tel. 55 234 85 05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że z dniem 11 lipca 2017 roku nastąpiła zmiana rejonów pracy socjalnej

 

WYKAZ REJONÓW PRACY SOCJALNEJ:

 

REJON I ( Kamila Kreńska – pracownik socjalny)

Lp.

Miejscowość

1.

Kisielice

 

REJON II (Halina Filaber – pracownik socjalny)

 

Lp.

Miejscowość

1.

Trupel

2.

Ogrodzieniec

3.

Wola

4.

Butowo

5.

Biskupiczki

6.

Klimy

7.

Pławty

 

REJON III (Regina Tęczar – pracownik socjalny)

 

Lp.

Miejscowość

1.

Jędrychowo

2.

Nowy Folwark

3.

Stary Folwark

4.

Kantowo

5.

Krzywka

6.

Łęgowo

 

REJIN IV (Mariusz Gross – specjalista pracy socjalnej)

 

Lp.

Miejscowość

1.

Goryń

2.

Wałdowo

3.

Sobiewola

4.

Limża

5.

Łodygowo

6.

Galinowo

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że żywność dostarczana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramu 2016 będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

7 czerwca 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00
(dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Sobiewola, Limża, Łodygowo, Butowo)

8 czerwca 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00
(dla miejscowości: Kisielice, Biskupiczki, Goryń, Kantowo, Wałdowo)

 

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Żywność będzie wydawana w następujących dniach z podziałem na miejscowości:

9 maja 2017 roku w godzinach 10 00  - 14 00

(dla miejscowości: Trupel, Wola, Ogrodzieniec, Jędrychowo, Łęgowo, Stary Folwark, Nowy Folwark, Klimy, Pławty Wielkie, Sobiewola, Limża, Łodygowo)

 

 10 maja 2017 roku w godzinach 10 00  - 14 00

(dla miejscowości: Kisielice, Butowo, Biskupiczki, Goryń, Kantowo, Wałdowo)

 

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, które poprowadzi specjalista ds. żywienia z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 30 - 40 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

  1. Warsztat dietetyczny o tematyce  „Żywienie dzieci" odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 11:00 (dla 1 grupy)
  2. Warsztat dietetyczny o tematyce  „Żywienie dzieci" odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 12:00 (dla 2 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad żywienia dzieci,
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zalet wynikających z prawidłowej diety dziecka,
  • Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwej diety dziecka,
  • Uświadomienie roli odpowiedniego żywienia dzieci,
  • Wypracowanie sposobów na radzenie sobie z „niejadkami"

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia dziecka,
  • zdobędą informacje nt. wpływu diety na stan zdrowia dzieci,
  • poznają zagrożenia wynikające z nieprawidłowej diety,

zdobędą umiejętności radzenia sobie z „niejadkami”

pomoc zywnosc loga

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniach:

19 kwietnia 2017 roku oraz 20 kwietnia 2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00

w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016