Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, które poprowadzi specjalista z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych ( około 30 - 40 osób ) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach).

1. Warsztat edukacji ekonomicznej „Gospodarowanie budżetem domowym” odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00 (dla 1 grupy)
2. Warsztat edukacji ekonomicznej „Gospodarowanie budżetem domowym” odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:00 (dla 1 grupy)

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego tym m.in.:
• przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
• przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
• uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności:
• poznanie podstawowych zasad gospodarowania budżetem domowym,
• zdobycie informacji na temat efektywnego oszczędzania,
• zdobycie umiejętności planowania budżetu domowego.

W dniu 22 marca 2017 roku w Sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach przy ulicy Polnej 1 odbyły się warsztaty kulinarne „Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów”, które poprowadził kucharz z Banku Żywności w Olsztynie Pan Maciej Maciejewski.

Celem przeprowadzonych warsztatów było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in.:
• przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości,
• tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowości produktów, uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu,
• przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności:
• poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie,
• zdobycie wiedzy jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych,
• poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych,
• urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych z ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.

 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniach:

  • 28 marca 2017 roku
  • 29 marca 2017 roku

w godzinach 10:00 - 14:00 w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach, informuje, że w sali Gminnego Centrum Reagowania w Kisielicach mieszczącego się przy ulicy Polnej 1 odbędą się warsztaty kulinarne organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, które poprowadzi trener z Banku Żywności w Olsztynie.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup docelowych (około 24 osób) składających się tylko i wyłącznie z osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 tj. dla osób, które zostały wpisane na listę sporządzoną przez organizację partnerską lokalną (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach)

1. Warsztat kulinarny „Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów” odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku o godzinie 10:00 (dla 1 grupy)

2. Warsztat kulinarny „Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów” odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku o godzinie 12:30 (dla 2 grupy)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach informuje, że w dniach:

  • 14 marca 2017 roku
  • 15 marca 2017 roku

w godzinach 10 00 - 14 00 w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury („Arkadia”) przy ulicy Polnej 1 w Kisielicach, będzie dystrybuowana żywności w postaci paczek żywnościowych, dla osób i rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016