W dniu 12 listopada 2019 r. znaleziono psa w miejscowości Pławty Wielkie. Jest to suczka o umaszczeniu białym z ciemnymi plamkami. Gmina Kisielice proponuje adopcję psa, jeśli nie znajdzie się właściciel. Adopcja dofinansowana będzie przez Gminę Kisielice na zakup podstawowych środków, takich jak: buda, miski oraz karma. Tel. kontaktowy: 55 2785522.

 

Plakat Budżetu Obywatelskiego dot. zgłaszania zadań

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020" dostępna jest w BIP pod adresem: https://bipkisielice.warmia.mazury.pl/ lub bespośredio w systemie eKonsultacje pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl/

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  Projektu programu pn. Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020.

Treść projektu programu pn. Roczny programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2020, projekt uchwały i formularz do zgłaszania uwagi i wniosków  znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca/Konsultacje i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 4.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019 r. do godz. 15:00:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach lub
  • na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub
  • na adres Urzędu Miejskiego w Kisielicach, 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 4.

Uwagi i wnioski można zgłaszać za pomocą elektronicznego systemu konsultacji Gminy Kisielice dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca / eKonsultacje lub bezpośrednio pod adresem: https://konsultacje.kisielice.pl

W dniu 19 września 2019 roku o godz. 14:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne programu współpracy na 2020 rok, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

 

W dniu 4 października 2019 r. zakończono konsultacje.

 

Załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - << LINK >>

 

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 września 2019 r. odbędzie się trening wojewódzkiego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w celu upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, polegający na uruchomieniu syren alarmowych na terenie Gminy Kisielice w dniu treningu o godz. 12.00 (ciągły sygnał syreny - czas 1 minuta).