XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na podstawie art.15zzx ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/97 zakładka Wideo.

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/97

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.    

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem <<LINK>>

 

XV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 9 00 w zdalnym trybie obrad.

XV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się na podstawie art.15zzx ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obrad) za pomocą systemu teleinformatycznego E-Rada i wideokonferencji. Obrady w zdalnym trybie obrad prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach z siedziby Rady Miejskiej w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 – sala konferencyjna I piętro.

W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/93 zakładka wideo.

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - https://euslugi.kisielice.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/93

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jarosław Zaborowski

1. Zadanie w zakresie: Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków.

Wyniki konkursu - (PDF) 102.37KB

2. Zadanie w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców.

Wyniku konkursu - (PDF) 97KB

XIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kisielicach, odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 9 00 w zdalnym trybie obrad.

XIV Sesja Rady Miejskiej  odbędzie się na podstawie art.15zzx ust.1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obrad) za pomocą  systemu teleinformatycznego E-Rada i wideokonferencji. Obrady w zdalnym trybie obrad prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach z siedziby Rady Miejskiej w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5 – sala konferencyjna I piętro.

W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców gminy Kisielice oraz dziennikarzy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie - link

Porządek posiedzenia dostępny w systemie eRada - link


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jarosław Zaborowski