HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KISIELICE

od 14 marca do 20 marca 2018 r.

 

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Termin

I

II

Biskupiczki

14.03.2018 r. - środa

1600

1605

świetlica wiejska

Butowo

14.03.2018 r. - środa

1700

1705

świetlica wiejska

Łęgowo

14.03.2018 r. - środa

1800

1805

świetlica wiejska

Limża

15.03.2018 r. - czwartek

1600

1605

świetlica wiejska

Łodygowo

15.03.2018 r. - czwartek

1700

1705

świetlica wiejska

Kisielice

15.03.2018 r. - czwartek

1830

1835

sala konferencyjna ul. Polna 1
w Kisielicach

Kantowo

16.03.2018 r. - piątek

1600

1605

świetlica wiejska

Goryń

16.03.2018 r. - piątek

1700

1705

świetlica wiejska

Krzywka

16.03.2018 r. - piątek

1800

1805

świetlica wiejska

Trupel

19.03.2018 r. - poniedziałek

1600

1605

świetlica wiejska

Wola

19.03.2018 r. - poniedziałek

1700

1705

sołtys wsi Wola

Jędrychowo

19.03.2018 r. - poniedziałek

1745

1750

świetlica wiejska

Sobiewola

20.03.2018 r. - wtorek

1600

1605

Urząd Miejski w Kisielicach

 ul. Daszyńskiego 5 

– sala konferencyjna

Pławty Wielkie

20.03.2018 r. - wtorek

1715

1720

świetlica wiejska

Klimy

20.03.2018 r. - wtorek

1800

1805

świetlica wiejska

Ogrodzieniec

20.03.2018 r. - wtorek

1900

1905

świetlica wiejska

Uprzejmie informujemy, iż w związku z awarią centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach nie jest możliwy kontakt telefoniczny na numery stacjonarne. Prosimy o kontakt na służbowe telefony komórkowe:

791 085 405 - Rafał Ryszczuk - Burmistrz Kisielic

662 326 370 - Barbara Pękala - Sekretarz Gminy

698 818 779 - Roman Czyżewski - Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

602 102 444 - Halszka Niewińska - pracownik ds. ochrony środowiska

606 728 866 - Marianna Manista - pracownik ds. nieruchomości

668 056 004 - Marek Rojczyk - pracownik ds. obronnych, ewidencja ludności, USC

798 379 313 - Kamil Krajewski - pracownik ds. budownictwa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. kasa Urzędu Miejskiego w Kisielicach czynna będzie do godz. 11:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

 

Załączniki:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pobierz

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2018 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie:

I. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra Wspólnego”.

2. Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

1. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców,

III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORU:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.

2. Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków.

IV. POMOC SPOŁECZNA:

1. Organizowanie i prowadzenie transportu dla 6 dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Suszu.

 

Oferty należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny generator wniosków dostępny na stronie http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl/ Stowarzyszenia/ Generator wniosków.

Termin składania ofert w wersji elektronicznejwyznaczano na dzień 26 stycznia 2018 r. do godz. 15:00.

Oferent, który chce złożyć ofertę na zadanie publiczne powinien zapoznać się z Instrukcją tworzenia konta w systemie Witkac.pl. lub skontaktować z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kisielicach. (tel. 55 2785523)

 

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - link

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 grudnia 2017 r. Urząd Miejski w Kisielicach będzie czynny do godziny 11:00, natomiast KASA urzędu będzie nieczynna.