Komunikat Burmistrza Kisielic w sprawie przyjmowania wniosków do projektu budżetu Gminy Kisielice na rok 2017.

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030. W związku powyższym wszyscy zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do projektu budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2016 roku.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 2.

Każdy złożony wniosek powinien zawierać zwięźle podaną informację o tym co powinno być wykonane i w miarę możliwości określić jaka kwota powinna być na to przeznaczona.
Po zatwierdzeniu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej informacja o uwzględnianych wnioskach zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zakładka Majątek i Finanse/Budżet Gminy Kisielice.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk