Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016.

 

Załączniki:

1. Protokół z przeprowadzonych konsultacji - pobierz