Od dnia 17 października 2016 r. rozpoczną się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Konsultacje potrwają do 28 października 2016 r.