SOŁECTWO ŁODYGOWO

Na podstawie § 21 Statutu Sołectwa Burmistrz Kisielic zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Łodygowie. II termin zebrania – godz. 17:15.

Tematem zebrania będzie:
• odwołanie z funkcji sołtysa /rezygnacja sołtysa złożona na piśmie/
• wybór nowego sołtysa
• sprawy bieżące

Burmistrz Kisielice
/-/ Rafał Ryszczuk