Uprzejmie informuję, że w wyniku ogłoszenia z dnia 31 lipca 2015 r. o zamiarze udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Burmistrz Kisielic
/-/ Rafał Ryszczuk