Burmistrz Kisielic po zatwierdzeniu przedstawionego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową działającą przy Burmistrzu Kisielic projektu listy osób uprawnionych do najmu lokalu komunalnego, ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania komunalnego na 2017 rok w następującej kolejności:

1. Nowińska Iwona zam. Ogrodzieniec
2. Cymer Iwona zam. Goryń
3. Nowak Sylwia zam. Kisielice
4. Uszler Paulina zam. Wałdowo

Skargi, uwagi i zastrzeżenia do listy uprawnionych można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 ( pok. nr 2 ).

 

BURMISTRZ KISIELIC
/-/ Rafał Ryszczuk