Terminy wypłat zasiłków i świadczeń w 2017 roku dla klientów
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

 

 Miesiąc Fundusz alimentacyjny Świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz ZDO Zasiłki okresowe, celowe, stałe Świadczenia wychowawcze 500+
Styczeń 20.01.2017 24.01.2017 27.01.2017 27.01.2017
Luty 20.02.2017 24.02.2017 28.02.2017 28.02.2017
Marzec 20.03.2017 24.03.2017 28.03.2017 28.03.2017
Kwiecień 20.04.2017 24.04.2017 28.04.2017 28.04.2017
Maj 19.05.2017 24.05.2017 26.05.2017 26.05.2017
Czerwiec 20.06.2017 23.06.2017 28.06.2017 28.06.2017
Lipiec 20.07.2017 24.07.2017 28.07.2017 28.07.2017
Sierpień 21.08.2017 24.08.2017 28.08.2017 28.08.2017
Wrzesień 20.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 28.09.2017
Październik 20.10.2017 24.10.2017 27.10.2017 27.10.2017
Listopad 20.11.2017 24.11.2017 28.11.2017 28.11.2017
Grudzień 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017