Pani Beacie Lejmanowicz Radnej Rady Miejskiej Kisielic
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca
składają
Rafał Ryszczuk Burmistrz Kisielic, pracownicy Urzędu Miejskiego w Kisielicach,
Radni Rady Miejskiej Kisielic