Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Urząd Miejski w Kisielicach przestrzega wszystkich przedsiębiorców i osoby prowadzące działalność gospodarczą przed oszustami. Informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są bezpłatne.

Otrzymane pisma wraz z przelewem wpłaty na podane konto należy lekceważyć i nie dokonywać żadnych wpłat.