Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Kisielice ( ul. Daszyńskiego, Szkolna, Jagiellońska i Aleja Wojska Polskiego). Oferent ponosi wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do miejsca przeznaczenia, uporółowe informacje dostępne są ządkowaniem miejsca wycinki, wyfrezowaniem na głębokość min. 20 cm lub odkopaniem karpy i usunięciem jej poniżej poziomu gruntu na głębokości min. 30 cm, doprowadzeniem elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz koszty związane z odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

2. Informacja o wyniku przetargu