Przedmiotem II-go pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Kisielice (ul. Daszyńskiego, Szkolna, Jagiellońska, Parkowa i Aleja Wojska Polskiego). Oferent ponosi wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do miejsca przeznaczenia, uporządkowaniem miejsca wycinki, doprowadzeniem elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz koszty związane z odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączeniu.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych