Burmistrz Kisielic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (od 1 kwietnia 2017 r.) młodszego referenta ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim w Kisielicach. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.warmia.mazury.pl zakładka „Nabór”.