Burmistrz Kisielic informuje, że w dniu 11 maja 2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą „Sami Swoi Jędrychowo” w Jędrychowie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w ramach wspierania zadania dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, tytuł zadania: „Konkurs – „Słodkie smakołyki”. Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie informacji Publicznej - link do BIP.