Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening dotyczący systemu wykrywania i alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego polegający na włączeniu syren alarmowych.    

Na  terenie Miasta i Gminy Kisielice nadany zostanie sygnał akustyczny - ciągły w okresie 1 minuty.                       
                                                                         

Burmistrz Kisielic
/-/Rafał Ryszczuk