Od dnia 24 lipca 2017 r. rozpoczną się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Konsultacje potrwają do 25 sierpnia 2017 r.

Załączniki:
• Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018” - pobierz
• Formularz uwag i wniosków - pobierz

Więcej informacji dostępnych jest na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.kisielice.pl