Informacja Burmistrza Kisielic z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania na zadanie do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018.

Na podstawie § 9 ust. 1 Załącznika Nr  1 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018  Burmistrz Kisielic  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 września 2017 r. w godzinach od  10:00 do 18:00 odbędzie się głosowanie na  zadanie do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018 w następujących obwodach głosowania:

Nr obwodu głosowania

 Granice obwodu głosowania

 Siedziba komisji wyborczej ds. budżetu obywatelskiego

1

 Miasto  Kisielice,

 Sołectwo Sobiewola

świetlica  „ARKADIA”  ul. Polna 1
w Kisielicach

2

 Sołectwo Biskupiczki

świetlica wiejska w Biskupiczkach

3

 Sołectwo Butowo

świetlica wiejska w Butowie

4

 Sołectwo Goryń

 /Goryń, Wałdowo/

świetlica wiejska w Goryniu

5

 Sołectwo Jędrychowo

świetlica wiejska w Jędrychowie

6

 Sołectwo Kantowo

świetlica wiejska w Kantowie

7

 Sołectwo Klimy

świetlica wiejska w Klimach

8

 Sołectwo Krzywka

świetlica wiejska w Krzywce

9

 Sołectwo Limża

świetlica wiejska w Limży

10

 Sołectwo Łęgowo

 /Łęgowo, Nowy Folwark, Stary Folwark/

świetlica wiejska w Łęgowie

11

 Sołectwo Łodygowo

świetlica wiejska w Łodygowie

12

 Sołectwo Ogrodzieniec,

 Sołectwo Wola

świetlica wiejska w Ogrodzieńcu

13

 Sołectwo Pławty Wielkie

świetlica wiejska w Pławtach Wielkich

14

 Sołectwo Trupel

świetlica wiejska w Truplu