Uprzejmie informujemy o wynikach głosowania na poszczególne zadania do Budżetu Obywateskiego Gminy Kisielice na rok 2018.

W załączeniu zestawienie wyników głosowania - pobierz