W związku ze złożoną rezygnacją przez Panią Barbarę Drypę z pełnienia funkcji radnej Rady Miejskiej w Kisielicach w okręgu wyborczym nr 14 w Łęgowie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządził na dzień 3 grudnia 2017 r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kisielicach. Zgodnie z kalendarzem wyborczym w terminie do 24 października 2017 r. trzy Komitety Wyborcze Wyborców zgłosiły swoich kandydatów na radnego.

Poniżej podajemy Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kisielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kisielicach w okręgu wyborczym nr 14.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej - link