Burmistrz Kisielic wystąpił do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego z wnioskiem o uruchomienie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kisielicach. Przygotowaliśmy wszystko do sprawnego działania takiej podstacji, teraz liczymy na przychylność wojewody – mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie podstacja znajdować się będzie w Gminnym Centrum Reagowania.