Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2018 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz z Zarządzeniem Nr 3/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Zarządzeniu Nr 38/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2018 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach, wyznaczone zostały terminy, w których w roku 2018 udzielane będą śluby cywilne - śluby udzielane w soboty w godzinach od  12:00 do  16:00:

 • 27 stycznia 2018 r.
 • 24 lutego 2018 r.
 • 24 marca 2018 r.
 • 21 kwietnia 2018 r.
 • 26 maja 2018 r.
 • 30 czerwca 2018 r.
 • 21 lipca 2018 r.
 • 25 sierpnia 2018 r.
 • 8 września 2018 r.
 • 27 października 2018 r.
 • 24 listopada 2018 r.   10 listopada  2018 r.
 • 15 grudnia 2018 r.

Śluby udzielane są także w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach  

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach  lub telefonicznie pod nr tel. 55 2785520.

Ślub cywilny może odbyć się po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że narzeczeni powinni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzenia oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków. Bowiem w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego narzeczonych, niezbędna będzie kolejna wizyta w USC.