Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - pobierz