W drugiej  edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2019  na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono  100 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 10. W wyniku głosowania, które odbyło się 24 czerwca 2018 r. mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięski projekt został przedłożony przez sołectwo Jędrychowo na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie”.

Głosowało 1570 osób  w 14 lokalach wyborczych, które znajdowały się w świetlicach wiejskich i w świetlicy  w Kisielicach.  Podczas głosowania wydano 1570 papierowych kart do głosowania.  Oddano 98,85% głosów ważnych – 1552. Ogólna frekwencja w Gminie wyniosła 31%. Największa frekwencja w sołectwach: Łodygowo 56 %; Jędrychowo 55%; Krzywka 55%; Biskupiczki 55%. W tych sołectwach  mieszkańcy byli najaktywniejsi.

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

Liczba głosów

1.       

Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie

Zgłoszenie nr 3.

Jędrychowo

94 240,00 zł

346

2.       

Remont drogi obejmujący odcinek drogi 1950 m od rozwidlenia przy nieruchomości Goryń 109 do granicy administracyjnej Gminy Kisielice w kierunku Piotrowice- Goryń

Zgłoszenie nr 4.

Goryń

100 000,00 zł

295

3.       

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Łodygowie

Zgłoszenie nr 2.

Kisielice

100 000,00 zł

276

4.       

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego pod nazwą ,,Kącik rekreacyjny dla seniora i juniora'' czyli siłownia napowietrzna z elementami placu zabaw, kącik biesiadny (wiaty, altana, stoły, murowany grill) - Kisielice

Zgłoszenie nr 1.

Kisielice

99 674,00 zł

148

5.       

,,Pod łęgowskim dachem'' - kreatywne zagospodarowanie terenu, podniesienie turystycznej atrakcyjności wioski oraz poprawa standardów świetlicy Wiejskiej w Łęgowie

Zgłoszenie nr 5.

Łęgowo

100 000,00 zł

147

6.       

Budowa Fontanny Miejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do celów rekreacyjnych wraz z rewitalizacją targowiska miejskiego- Kisielice

Zgłoszenie nr 7.

Kisielice

100 000,00 zł

118

7.       

Remont Sali wiejskiej w Klimach

Zgłoszenie nr 8.

Klimy

97 692,00 zł

76

8.       

Budowa siłowni ,,POD DĘBEM'' oraz doposażenie stanowiska dla dzieci oczekujących na autobus szkolny- polegające na montażu wiat, koszy na śmieci, wymianie ławek, budowie chodnika oraz nasadzeniu drzew i krzewów na terenie SP w Kisielicach po stronie ul. Daszyńskiego
i Lipowej- Kisielice

Zgłoszenie nr 10.

Kisielice

96636,82

73

9.       

Osiedlowy Park Rekreacji i Integracji Mieszkańców- Kisielice

Zgłoszenie nr 6.

Kisielice

100 00,00 zł

43

10.   

Ogólnodostępna wiata biesiadna dla mieszkańców Kisielic

Zgłoszenie nr 9.

Kisielice

51 500,00 zł

30