ZMIANA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW         

W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Kisielice, wykonaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) zaszła potrzeba przeprowadzenia aktualizacji gruntów w wyniku, których stwierdzono liczne zmiany w sposobie użytkowania gruntów. Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klasy bonitacyjnej, a ponadto miały wpływ na przebieg konturów klasyfikacyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie. Decyzją Starosty Powiatu Iławskiego wprowadza się zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dla niżej wymienionych nieruchomości.

Obręb Biskupiczki                 - działki oznaczone numerem  14/3, 14/6, 26/2

Obręb Butowo                       - działki oznaczone numerem  36/9, 19/2, 20, 15

Obręb Galinowo                    - działki oznaczone numerem  82/2, 52

Obręb Goryń                         - działki oznaczone numerem  283, 301, 371,584, 589, 597, 623, 629, 108/1, 129, 131, 133, 282, 266/4

Obręb Jędrychowo                 - działki oznaczone numerem  291/2, 224, 221, 198/20, 212, 109/9, 109/8, 293/2, 109/5, 107/6,

Obręb Klimy                          - działki oznaczone numerem  217/5, 217/3, 216/3, 215/1, 63/1, 65/1, 215/1

Obręb Krzywka                      - działki oznaczone numerem   179, 180, 152, 157/5, 130/3, 146/1, 157/3, 74/1, 108, 113, 1, 30/1, 30/2

Obręb Limża                          - działki oznaczone numerem   225, 151, 89, 85/1, 21

Obręb Łęgowo                        - działki oznaczone numerem   163, 375, 468, 248/8

Obręb Ogrodzieniec                - działki oznaczone numerem   146, 147, 141, 137, 140, 119, 88, 84, 87, 117, 11/3

Obręb Pławty Wielkie             - działki oznaczone numerem 143/2, 145

Obręb Sobiewola                    - działki oznaczone numerem    65/1, 171, 219, 274/1, 297, 308, 313/1, 310, 65/5

Obręb Stary Folwark               - działki oznaczone numerem  7/63, 17/5

Obręb Trupel                          - działka oznaczona numerem  197

Obręb Wola                            - działki oznaczone numerem   28/8, 19/1, 24, 24/1

 

Decyzja  wraz z mapami klasyfikacyjnymi jest do wglądu w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Kisielicach.