Od dnia 6 września 2018 r. rozpoczną się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje potrwają do 20 września 2018 r.

 

1. Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”

2. Formularz uwag i wniosków