KOMUNIKAT NR 1

Miejskiej Komisji Wyborczej Kisielicach

z dnia 12 września 2018 r.

o miejscu, dniach i godzinach dyżurów pełnionych przez Miejską Komisję Wyborczą  w Kisielicach przy przyjmowaniu zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych oraz burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza, w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kisielicach oraz na Burmistrza Kisielic ,będzie pełnić dyżury:

  • w dniu 12 września 2018 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00;
  • 13 i 14 września 2018 r. od godz. 13:00 do godz.18:00;
  • 15 września 2018 r. od 10:00 do 14:00;
  • 17 września 2018 r. od godz. 15:00 do 24:00.

Wzory druków potrzebnych do dokonania zgłoszeń kandydatów na radnych i burmistrza można pobrać w siedzibie Komisji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz w godzinach dyżurów Komisji.

                                                                                  Przewodnicząca 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kisielicach

                                                                                                                /-/   Bernadeta Barańska

Kisielice, dnia 12 września 2018 r.