Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw  oraz wyborów burmistrza należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Kisielicach  w pokoju nr 4  w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:15 do godz. 15:15 do dnia 21 września 2018 r.