Burmistrz Kisielic informuje, że na obszarze Gminy Kisielice zostały wyznaczone miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. Szczegółowy wykaz dostępny jest w Zarządzeniu nr 105/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 27 sierpnia 2018 r. - << link >>