KOMUNIKAT

o możliwości włączenia syren alarmowych

 

Burmistrz Kisielic informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 2018/II.

Elementami przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny  o statusie RENEGADE, stanowiący  potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym na terenie Gminy Kisielice mogą zostać włączone syreny alarmowe w celu ogłoszenia alarmu oraz jego odwołania. W ramach treningu emitowany będzie:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu;

- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu;

 

Sygnał alarmowy będzie miał charakter ćwiczebny (jeśli zostanie wyemitowany) i nie będzie związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.