Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kisielicach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2019 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach, wyznaczone zostały terminy, w których w roku 2019 udzielane będą śluby cywilne - śluby udzielane w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:

 • 19 stycznia 2019 r.

 • 23 lutego 2019 r.

 • 23 marca 2019 r.

 • 13 kwietnia 2019 r.

 • 18 maja 2019 r.

 • 29 czerwca 2019 r.

 • 27 lipca 2019 r.

 • 24 sierpnia 2019 r.

 • 7 września 2019 r.

 • 26 października 2019 r.

 • 23 listopada 2019 r.

 • 14 grudnia 2019 r.

Śluby udzielane są także w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kisielicach lub telefonicznie pod nr tel. 55 2785520.

 

Ślub cywilny może odbyć się po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że narzeczeni powinni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzenia oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków. Bowiem w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego narzeczonych, niezbędna będzie kolejna wizyta w USC.