Kisielice 27 grudnia 2018 r.

RRG.N.7140.3.17.2018


OGŁOSZENIE

Burmistrz Kisielic po zatwierdzeniu projektu listy osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Kisielice, przedstawionego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową działającą przy Burmistrzu Kisielic ogłasza istę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego na 2019 rok w następującej kolejności:

1. Trzcińska Aneta zam. Kisielice
2. Grzelak Agnieszka zam. Łodygowo
3. Zobel Renata zam. Goryń
4. Kanios Malwina zam. Klimy
5. Sienkiewicz Dariusz zam. Kisielice
6. Trochimczuk Barbara zam. Łęgowo
7. Kwiatkowska Wioletta zam. Kisielice
8. Nowak Sylwia zam. Kisielice
9. Uszler Paulina zam. Kisielice

Skargi, uwagi i zastrzeżenia do listy uprawnionych można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 ( pok. nr 2 ).

BURMISTRZ KISIELIC
/ - / Rafał Ryszczuk