Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  z dnia 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art.19 ust. 1 pkt 3 , art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.), informuję, że Gmina Kisielice wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kisielice.

 

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Kisielice reprezentowana przez Burmistrza Kisielic, ul. Daszyńskiego 5, 14 – 220 Kisielice,

 

  1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).

 

  1. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Ogrodzieniec – Jędrychowo – Trupel – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 2

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Sobiewola – Kantowo – Krzywka – Goryń – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 3

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Sobiewola – Limża – Biskupiczki – Butowo – Łodygowo – Limża – Sobiewola – Kisielice,

Linia komunikacyjna nr 4

Połączenia komunikacyjne:

 Kisielice – Klimy – Pławty Wielkie,

Linia komunikacyjna nr 5

Połączenia komunikacyjne:

Kisielice – Łęgowo – Stary Folwark – Nowy Folwark – Łęgowo – Kisielice.

Przewidywany sposób wynagrodzenia operatora publicznego transportu zbiorowego: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).

 

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia  umowy – do 31 grudnia 2019 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie - Pobierz

2. Plan transportu - Pobierz