Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2019 roku:

  • Od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku
  • Od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba DJP bydła

Środki pieniężne wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z późniejszymi zmianami.

 

Załączniki:

1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019