Wyniki konkursu:

 

1. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej.
Wyniki konkursu klub sportowy "Huragan".pdf

2. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych w raz organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe w ramach rozgrywek ligowych, wykorzystując potencjał własnych wychowanków.
Wyniki konkursu klub sportowy "Olimpia".pdf

3. Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych: Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego”.
Wyniki konkursu stowarzyszenie "Przystań".pdf

4. Zadanie w zakresie wspierania pomocy społecznej: Organizowanie i prowadzenie transportu dorosłych osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu i Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Suszu.
Wyniki konkursu stowarzyszenie rozwoju i przedsiębiorczości ziemi suskiej w Suszu.pdf

5. Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kisielice, kultywowanie tradycji ludowych, zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców.
Wyniki konkursu stowarzyszeń.pdf