Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) oraz terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zawiadamiam o sporządzeniu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w Gminie Kisielice w związku z wyborami do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 8.

Spis udostępniony będzie od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 17 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk