Prezentacja Burmistrza Kisielic dot. Raportu o stanie Gminy Kisielice.

 

 

Załączniki: 

1. Prezentacja - pobierz