ZNAMY WYNIKI TRZECIEJ EDYCJI BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO GMINY KISIELICE NA ROK 2020

W trzeciej  edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2020  na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 100 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 7 zadań, z tego 6 zadań zostało  rekomendowanych do głosowania. W wyniku głosowania, które odbyło się 8 grudnia 2019 r. mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięski projekt został przedłożony przez mieszkańców Kisielic  na zadanie pn. Wymiana podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół w Kisielicach - Zgłoszenie nr 5.

Głosowało 1513 osób  w 14 lokalach wyborczych, które znajdowały się w świetlicach wiejskich i w świetlicy  w Kisielicach. Podczas głosowania wydano 1513 papierowych kart do głosowania.  Oddano  99,20 % głosów ważnych – 1501. Ogólna frekwencja w Gminie wyniosła  25%. Największa frekwencja w sołectwach: Limża 71%;  Krzywka 67 %; Biskupiczki 55%; Jędrychowo 48%, Łęgowo 32%. W tych sołectwach mieszkańcy byli najaktywniejsi.

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

 

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

Liczba głosów

  1.  

Wymiana podłogi w hali sportowej
w Zespole Szkół w Kisielicach

Zgłoszenie nr 5

95 347,00

519

  1.  

Remont Świetlicy wiejskiej w Jędrychowie – etap końcowy

Zgłoszenie nr 3

100 000,00

243

  1.  

Budowa boiska wielozadaniowego 
w Limży ze sztuczną nawierzchnią

Zgłoszenie nr 2

91 500,00

239

  1.  

Pod „Łęgowskim dachem” kreatywne zagospodarowanie terenu, podniesienie turystycznej atrakcyjności wsi

Zgłoszeni nr 4

100 000,00

236

  1.  

Ogólnodostępny wypoczynkowo-rekreacyjny plac zabaw w Krzywce 

Zgłoszenie nr 1

99 834,00

221

  1.  

Budowa chodnika w Klimach

Zgłoszenie nr 7

100 000,00

43