KOMUNIKAT

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kisielic

Posterunek Policji w Kisielicach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku, realizuje plan działania priorytetowego dla miejsc, w których nagminnie naruszany jest porządek prawny.

Takim miejscem w Kisielicach jest teren Zespołu Szkół w Kisielicach, a w szczególności plac zabaw oraz boisko, gdzie dochodzi do spotkań wielu osób, które zakłócają ład i porządek publiczny.

W związku z powyższym teren ten będzie pod szczególnym nadzorem ze strony Policji w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk