Ogłoszenie  Burmistrza Kisielic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kisielice dotyczących zmiany statutów sołectw i osiedla, utworzonych na terenie Gminy Kisielice

Burmistrz Kisielic informuje o konsultacjach społecznych w przedmiocie zmiany:

  • statutów sołectw Gminy Kisielice: Biskupiczki, Butowo, Goryń, Jędrychowo, Kantowo, Klimy, Krzywka, Limża, Łęgowo, Łodygowo, Ogrodzieniec, Pławty Wielkie, Sobiewola, Trupel, Wola,
  • statutu osiedla „Przyszłość” Kisielice.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii mieszkańców poszczególnych sołectw i mieszkańców osiedla  na terenie Gminy Kisielice w związku propozycją wydłużenia z 4 do 5 lat kadencji organów uchwałodawczych i wykonawczych sołectw i osiedla (sołtysa i rady sołeckiej oraz zarządu osiedla) oraz aktualizacji zapisów w statutach. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedla  posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie  od dnia 17 lutego  2020 r. do dnia  20 marca 2020  r. do godziny 15:00.

 

Szczegółowe informacje dot. konsultacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej - <<LINK>>