Posterunek Policji w Kisielicach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku, będzie realizował plan działania priorytetowego dla miejsc w których nagminnie naruszany jest porządek prawny.

Takim  miejscem nr 2 w Kisielicach jest ul. Łasińska 7 (Stacja Paliw LOTOS). Stacja Paliw LOTOS jest czynna całodobowo, natomiast bar od godz. 1100 do godz. 2200. Teren jest ogólnodostępny dla wszystkich osób korzystających z usług stacji i często dochodzi do zakłócenia ładu i porządku  publicznego.

W związku z powyższym teren ten  będzie pod szczególnym nadzorem ze strony policji w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r.

 

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk